Chứng chỉ

+ Với định hướng trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Suất ăn công nghiệp, ALOCOM Chúng tôi luôn nhận thức rõ được tầm quan trọng của các Tiêu chuẩn quản lý và áp dụng thực tiễn trong các tác điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất.

+ Hiện nay, Chúng tôi đang triển khai áp dụng các Tiêu chuẩn ISO như: Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

+ Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi học để nâng cao nhận thực về quản lý vệ sinh

+ Chương trình quản lý vệ sinh được tổ chức để chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức cho các nhân viên dưới site. Chúng tôi tìm hiểu làm như thế nào và để đo lường ngăn ngừa ngộ độc từ nhà vệ sinh hay sự lây lan nhiễm khuẩn.

Mẫu dấu iso

mẫu dấu iso