Liên hệ

Công ty TNHH Suất ăn Alocom

Địa chỉ: Khu hành chính 3 – Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Email: kinhdoanh@alocomcatering.com.vn

Điện thoại: 0974.068.893